Pojištění občanské odpovědnosti PLUS EXTRA
Základní limit pojistného plnění v Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Pojištěné osoby    
pojištěný    
osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti    
osoby, které opatrují byt či v něm provádí údržbu či úklid (pouze při výkonu těchto činností)    
osoby, které opatrují svěřené dítě či psa pojištěného (pouze při výkonu těchto činností)    
     
Územní platnost    
Evropská unie (krátkodobý pobyt - do 3 měsíců)    
Svět s výjimkou Severní Ameriky (krátkodobý pobyt - do 3 měsíců)  *  **
Evropská Unie (dlouhodobý pobyt - nad 3 měsíce)    **
     
Rozsah pojištění a sublimity pro vyjmenované škody či újmy způsobené    
v běžném životě či běžných aktivitách    
při neprofesionální sportovní činnosti    
drobným domácím zvířectvem včetně psů    
regresy zdravotních pojišťoven či orgánu nemocenského pojištění    
pracovním strojem či údržbovou technikou (max. 25 km/h - např. sekačky, malé traktory apod.)  *  **
motorovým strojem či vozidlem (s max. do 6 km/h - např. dětská motorová autíčka, segway)  *  **
při výkonu drobných stavebních prací (v hodnotě do 500 tis. Kč)  *  **
při rekreační jízdě na koních  *  **
při rekreačním používání plavidel  *  **
na užívaném zařízení (v hotelu, internátu či podobném ubytovacím zařízení - pobyt do 1 měsíce)  *  **
nemajetková újma    **
hospodářskými zvířaty vč. koní    **
drony nebo modely na dálkové ovládání (např. modely letadel, lodí, aut…)    **
při ztrátě klíčů    **
  je pojištěno do výše uvedeného základního limitu pojistného plnění podle příslušné varianty.
 * je pojištěno do výše sublimitu 500 000 Kč.
 ** je pojištěno do výše sublimitu 1 000 000 Kč.
limit v Kč pojistitel uhradí pojistné plnění maximálně do částky uvedeného limitu z jedné pojistné události.
sublimit je limit plnění v rámci základního limitu plnění.
  riziko je nepojištěno.