Číslo formuláře: A02C3DAF

Pojištění občanské odpovědnosti

Vyberte si variantu pojištění

Varianta PLUS

s limitem

5 000 000 Kč
Součástí pojištění je např.:

  • Běžná občanská aktivita
  • Neprofesionální sportovní činnost
  • Škody způsobené domácími zvířaty vč. psa
  • Platnost EU, Svět (vyjma Severní Ameriky)
A navíc vždy získáte 24 hod Asistenční službu v domácnosti zdarma.
Kompletní rozsah pojištění

Varianta EXTRA

s limitem

10 000 000 Kč
Součástí pojištění jsou navíc i škody způsobené:
  • Hospodářskými zvířaty vč. koní
  • Drony či modely na dálkové ovládání
  • Nemajetková újma
  • Platnost EU, Svět (vyjma Severní Ameriky)
A navíc vždy získáte 24 hod Asistenční službu v domácnosti zdarma.
Kompletní rozsah pojištění

Zvolte výši spoluúčasti

Spoluúčast je dohodnutá částka, která se odečítá od případného pojistného plnění.

Uveďte vaši mobilní telefonní číslo

V případě uzavření pojištění získáte dárek - Cestovní poukaz v hodnotě 100 €.

+420

Vyplněním mobilního telefonního čísla souhlasím s jeho případným využitím za účelem uzavření tohoto pojištění občanské odpovědnosti. Souhlas je platný 1 rok.

Výše pojistného

1. Výběr pojištění