Číslo formuláře: 1C71167C

Úrazové pojištění 5 PLUS


Trvalé tělesné poškození následkem úrazu s rostoucí pojistnou sumou od 1 % tělesného poškození

Varianta pojištění

Vyberte si, koho chcete pojistit

Pojistíme vás, vaší manželku/manžela.
Všechny vaše děti pojistíme ZDARMA
Pojistíme pouze vás

Pojistná částka

Vyberte si, na jakou částku chcete být pojištěn.

V případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno ve výši příslušného % z aktuální výše zvolené pojistné částky.
Informativní přehled možného pojistného plnění.

Výše pojistného

Zvolená četnost plateb se odrazí na výšce pojistného
V případě uzavření pojištění získáte dárek - Cestovní poukaz v hodnotě 100 €.

Váš věk

Zadejte rok narození

1. Kalkulace