Číslo formuláře: 6CC00455

Úrazové pojištění 5 PLUS


Trvalé tělesné poškození následkem úrazu s rostoucí pojistnou sumou od 1 % tělesného poškození

Varianta pojištění

Vyberte si, koho chcete pojistit

Pojistíme vás, vaší manželku/manžela.
Všechny vaše děti pojistíme ZDARMA
Pojistíme pouze vás

Pojistná částka

Vyberte si, na jakou částku chcete být pojištěn.

V případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno ve výši příslušného % z aktuální výše zvolené pojistné částky.
Informativní přehled možného pojistného plnění.

Výše pojistného

Zvolená četnost plateb se odrazí na výšce pojistného

Váš věk

Zadejte rok narození

Vyhovují vám parametry pojištění uvedené v tomto informačním dokumentu, zejména rozsah pojistné ochrany, možnost výběru pojistné částky
v daném rozmezí a délka pojistné doby? Pokud ano a nejste nepojistitelnou osobou, je pro vás toto pojištění vhodné, můžeme vám
jeho sjednání doporučit a můžete kliknout na „Chci uzavřít pojištění“. Pokud ne, můžete se seznámit s nabídkou jiných pojištění
na našich webových stránkách.

1. Kalkulace